• OSB Mah. 1. Cad No:2 Türkoğlu / Kahramanmaraş
  • +90 344 618 17 85
  • info@turkogluosb.org

Mevzuat

».... ......Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
»4562 SayılıSayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
»5393 SayılıBelediye Kanunu
» 2872 SayılıÇevre Kanunu 
»4646 SayılıDoğalgaz Piyasası Kanunu
»4628 SayılıElektrik Piyasası Kanunu
» 2709 SayılıTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
»5237 SayılıTürk Ceza Kanunu
»4982 SayılıBilgi Edinme Hakkı Kanunu
»1163 SayılıKooperatifler Kanunu
»3194 Sayılıİmar Kanunu
»2872 SayılıÇevre Kanunu
»634 SayılıKat Mülkiyeti Kanunu
»4708 SayılıYapı Denetimi Kanunu
»2644 SayılıTapu Kanunu
»5216 SayılıBüyükşehir Belediyesi Kanunu
»2464 SayılıBelediye Gelirleri Kanunu
»1164 SayılıArsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
»2985 SayılıToplu Konut Kanunu
»2942 SayılıKamulaştırma Kanunu
»3402 SayılıKadastro Kanunu
»3065 SayılıKatma Değer Vergisi Kanunu
»193 SayılıGelir Vergisi Kanunu
»488 SayılıDamga Vergisi Kanunu
»1319 SayılıEmlak Vergisi Kanunu
»2762 SayılıVakıflar Kanunu
»5253 SayılıDernekler Kanunu
»2886 SayılıDevlet İhale Kanunu
»4734 SayılıKamu İhale Kanunu
»5846 SayılıFikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
»3167 SayılıÇekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
»4857 Sayılıİş Kanunu
»506 SayılıSosyal Sigortalar Kanunu
»4447 Sayılıİşsizlik Sigortası Kanunu
»2821 SayılıSendikalar Kanunu
»2822 SayılıToplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
»4817 SayılıYabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
»213 SayılıVergi Usul Kanunu
»6102 SayılıTürk Ticaret Kanunu
» 6183 SayılıAMME Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun
»5520 SayılıKurumlar Vergisi Kanunu
»28828 SayılıÇevre Yönetim Birimi Yönetmeliği