• OSB Mah. 1. Cad No:2 Türkoğlu / Kahramanmaraş
  • +90 344 618 17 85
  • info@turkogluosb.org

Türkoğlu OSB Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı

Türkoğlu OSB

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgemizce Hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 26.04.2019 tarihinde kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 revizyon imar planında yapılan değişiklikler sonucunda yeni oluşan 3 adet sanayi arsası ihale ile tahsise çıkarılmıştır.

Mülkiyeti, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesine ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların 4562 sayılı kanunun 18. Maddesi ve Organize Sanayi Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında önce kapalı teklif zarfı alındıktan sonra açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale yapılacaktır.

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Alanı
(m²)

Vasfı/İmar Durumu

Birim m² Bedeli (TL)

Muhammen Tahsis Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

1

500

1

5272

Sanayi

100

527.200

52.720

2

499

14

9528

Sanayi

100

952.800

95.280

3

499

16

16167

Sanayi

100

1.616.700

161.670

 

1. İhale 03.03.2020 tarihinde saat 14.00’de Türkoğlu OSB 1. Cadde No:2 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Türkoğlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari binası toplantı salonunda Türkoğlu OSB Yönetim Kurulunca yapılacaktır.

 

2. İhale suretiyle tahsisi yapılacak taşınmazların arsa tahsis şartnamesi ve ekleri Türkoğlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde 100,00-TL bedelle temin edilebilecektir.

 

3. İhaleye iştirak edeceklerin, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte tahsis şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 03.03.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’de ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

4. İstekliler, teklif mektuplarını ihale tarihinden bir önceki işgünü 02.03.2020 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Türkoğlu/Kahramanmaraş adresine teslim edeceklerdir.

 

5. Türkoğlu OSB kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

6. Taşınmazı alacak tüzel kişi/gerçek kişiler 4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunacak ve bunu taahhüt edecektir.

 

7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, arsa tahsisi ihale şartnamesi ve arsa tahsis sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
Vaziyet planını indirmek için tıklayınız.

Diğer Haberler

Türkoğlu OSB içerisine yapılması…

Türkoğlu OSB içerisine yapılması planlanan trafo merkezi yapımı için yer tespiti…

devamı..
Türkoğlu OSB'ye dev yatırım TUSAŞ

Türkoğlu O

devamı..
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci…

Türkoğlu  Organize  Sanayi  Bölgemize  ait  26/04/2019  tarihinde onaylanan revizyon…

devamı..